“راهنمای تلفن‌ها”

تلفن پژوهشگاه:‌۲۳۱۰-۰۲۱

داخلی مورد نظر خود را در فهرست زیر می‌توانید بیابید:

انتخاب بخش

مرکز اطلاع رسانی
نام: سیامک کاظمی
سمت: ویراستار
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2290
نام: شهلا تقوی
سمت: مدیر اجرایی
پست الکترونیک: taghavi@ipm.ir
شماره تلفن: 2120
نام: غلامرضا خسروشاهی
سمت: مشاور
پست الکترونیک: rezagbk@ipm.ir
شماره تلفن: 2044
نام: فاطمه ولایی
سمت: حروف چینی و صفحه آرایی
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2122
مرکز ثبت دامنه
نام: ---
سمت: تلفن مستقیم
پست الکترونیک: info@nic.ir
شماره تلفن: 22828080
نام: ---
سمت: تلفن مستقیم
پست الکترونیک: info@nic.ir
شماره تلفن: 23587000
نام: ---
سمت: فکس
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 22295700
نام: بهارک اسفهبد
سمت: مدیر اجرایی
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2153
نام: ساینا فدایی
سمت: مسئول دفتر
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2142
نام: علیرضا صالح
سمت: سرپرست
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2110
scroll left or right