“راهنمای تلفن‌ها”

تلفن پژوهشگاه:‌۲۳۱۰-۰۲۱

داخلی مورد نظر خود را در فهرست زیر می‌توانید بیابید:

انتخاب بخش

طرحهای ملی: طرح رصدخانه ملی ایران
نام: هوشداد جناب
سمت: مدیر فنی تلسکوپ ملی ایران
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 5105
نام: یاسر نیکخواه
سمت: HVAC
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 5105
طرحهای ملی: طرح شتابگر ملی ایران
نام: دفتر طرح
سمت: دفتر طرح
پست الکترونیک: ilsf@ipm.ir
شماره تلفن: 22813738
طرحهای ملی: طرح گرید ملی ایران
نام: پژمان لطفی کامران
سمت: مدیر طرح گرید ملی ایران
پست الکترونیک: plotfi@ipm.ir
شماره تلفن: 5200
نام: رویا آزاد تیرگان
سمت: مدیر اجرایی
پست الکترونیک: azadtirgan@ipm.ir
شماره تلفن: 5020
نام: ریحانه نورآباد
سمت: تحقیق و توسعه
پست الکترونیک: noorabad@ipm.ir
شماره تلفن: 5055
نام: مجید دشتبانی
سمت: مدیر تحقیق و توسعه
پست الکترونیک: dashtbani@ipm.ir
شماره تلفن: 5074
مرکز اطلاع رسانی
نام: ---
سمت: تلفن مستقیم
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 22813208
نام: ---
سمت: تلفکس
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 22828755
نام: سعید صدری
سمت: مدیر فنی
پست الکترونیک: sadri@ipm.ir
شماره تلفن: 2121
scroll left or right