اخبار

 
 
پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
News

جذب پسادکتریپژوهشکده ریاضیات

سخنرانی ماهانه

متغیرهای تصادفی وابستهٔ منفی: روایت دستاوردها و برخی ناکامی‌ها!
کسری علیشاهی، دانشگاه صنعتی شریف
چهارشنیه اول آذرماه ۱۴۰۲

بیشتر بخوانید


پژوهشکده ریاضیات

سخنرانی

امیر جعفری، دانشگاه صنعتی شریف
پنجشنبه ۲ آذر ماه ۱۴۰۲

بیشتر بخوانید


پژوهشکده فیزیک

IRCHEP 1402

کنفرانس فیزیک انرژی های بالا
رمزگشایی رمزهای جهان
پژوهشکده فیزیک، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
۲۹ آبان - ا آذر، ۱۴۰۲

بیشتر بخوانید


پژوهشکده فیزیک

دورهٔ‌ کوتاه‌مدت درسی

دکتر مرتضی حسینی، ایپمریال کالج لندن
Four Lectures on AdS Black Holes and Their Mircostates
۴، ۵، ۶، و ۷ آذر ۱۴۰۲، از ۱۰ تا ۱۲
پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، ساختمان فرمانیه

بیشتر بخوانید


پژوهشکده ذرات و شتابگر

چهارمین کارگاه آشنایی با فیزیک ذرات تجربی

این کارگاه در تاریخ ۶ دی ماه ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد و مهلت ثبت نام تا تاریخ ۲ دی ماه است.

بیشتر بخوانید


پژوهشکده علوم زیستی

مدرسه

مدرسه دینامیک تکاملی سلول‌ها و ویروس‌ها
۲۶ مهر الی ۲۲ آذر، ۱۴۰۲ - چهارشنبه‌ها ساعت ۱۷-۱۴


بیشتر بخوانید


پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
News

تسلیت

درگذشت همکار گرامی، آقای سعید خادمی


بیشتر بخوانید


پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
News

تسلیت


درگذشت پدر گرامی دکتر مسعود پورمهدیان، عضو هیئت علمی پژوهشگاه

بیشتر بخوانید


معاونت فناوری

فراخوان استقرار در مرکز نوآوری و تجاری‌سازی پژوهشگاه دانش‌های بنیادیپژوهشکده فیزیک

مدرسه فیزیک انرژی‌های بالا

تاریخ برگزاری: ۲۴-۲۶ آبان ۱۴۰۲

بیشتر بخوانیدسمینار مرکز نوآوری

آشنایی با نظام جدید ارزیابی دانش‌بنیان شرکت‌ها

بیشتر بخوانید


پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
News

فراخوان جایزهٔ ابوریحانپژوهشگاه دانش‌های بنیادی

نشریهٔ اخبار

شمارهٔ پیاپی ۱۰۵-۱۰۴


بیشتر بخوانید


چشمه نور ايران

جایزه نوبل فیزیک سال ۲۰۲۳

ثبت کوتاه‌ترین لحظه‌ها به کمک آزمایش‌ با نور
(چشمهٔ نور ایران)

بیشتر بخوانید


پژوهشکده ریاضیات

سمینار

نوزدهمین سمینار جبر جابه‌جایی و مباحث مربوط به آن ۱۱ و ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۲

بیشتر بخوانید


پژوهشکده علوم زیستی

سمینارهای هفتگی پاییزه ۱۴۰۲

جدول زمانبندی سمینارهای هفتگی پاییزه ۱۴۰۲
پنجشنبه ها - ساعت ۱۲-۱۰

بیشتر بخوانید


پژوهشکده ریاضیات

برنامه آموزشی

برنامه آموزشی بلندمدت هندسه جبری و نظربه اعداد

بیشتر بخوانید


پژوهشکده ذرات و شتابگر

کارگاه شتابدهنده

مبانی اصول طراحی و ساخت شتابدهنده‌های ذرات

بیشتر بخوانید


پژوهشکده ریاضیات

سخنرانی ماهانه

بهروز امامی‌زاده
دانشگاه ناتینگهام در چین
چهارشنبه ۵ مهر ماه 1۴۰۲

بیشتر بخوانید


 

scroll left or right