محمد یگانه
دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
استاد راهنما: دکتر سیف‌الله رسولی
عنوان پایان‌نامه: تکینگی در ساختار فریزهای ماره و کاربرد تکنیک ماره در اپتیک تکینگی


محمد جوادی بالاکان
دانشگاه تهران
استاد راهنما: دکتر یاسر عبدی
عنوان پایان‌نامه: ترابرد الکترون در ساختارهای ناآراسته اکسید فلزی به منظور استفاده در قطعات نوری و فوتوولتاییک

footer
 

webmaster | ipmic@ipm.ir   Copyright © 2017, All rights reserved.