محمدرضا محمدی مظفر
پژوهشگاه دانش‌های بنیادی - فیزیک انرژی های بالا
تاریخ دفاع : ۱۳۹۴/۳/۲۴
استاد راهنما: دکتر محسن علیشاهیها
عنوان پایان‌نامه : آنتروپی درهمتنیدگی هولوگرافی در گرانش تعمیم یافته و هندسه های وابسته به زمان


در این پژوهش با بهره‌گیری از رهیافت هولوگرافی و تناظر گرانش-پیمانه‌ای به مطالعة آنتروپی درهمتنیدگی هولوگرافی خواهیم پرداخت. این بررسی را در چارچوب دو نسخة مشخص که هرکدام به عنوان تعمیمی از نسخة اولیه پیشنها شده‌اند انجام می‌دهیم. در گام نخست با بهره‌گیری از نسخة ارائه‌شده جهت محاسبة آنتروپی درهمتنیدگی در نظریات گرانشی تعمیم‌یافته، این کمیت را در مدل‌های گرانشی مشخص مطالعه خواهیم کرد. این مدل‌ها به ترتیب نظریة گرانش جرم‌دار جدید، گرانش لگاریتمی و گرانش همدیس هستند. در گام بعد با به کار بردن نسخة هموردا جهت محاسبة آنتروپی درهمتنیدگی در هندسه‌های وابسته به زمان، تحول زمانی این کمیت و پاره‌ای دیگر از مشاهده‌پذیرها را در حین فرایند گرمایش مطالعه خواهیم کرد. همچنین اثرات ناشی از شکست تقارن همدیس بر فرایند گرمایش را بررسی کرده و نشان می‌دهیم که پاره‌ای از رفتارهای زمانی را دستخوش تغییر می‌نماید.
دلایل داوران برای انتخاب: مهم بودن موضوع تحقیق، نوین بودن مباحث، ارتباط آن با سایر موضوعات فیزیک نظیر مادهٔ‌چگال و اطلاعات کوانتومی، گسترش مفاهیم جدید در هولوگرافی و ارتباط آن با درهم‌تنیدگی، روان بودن متن رساله همراه با دقت علمی بالا، گستردگی در موضوعات مختلف و همچنین نتایج پژوهشی رساله.

بابک زارع رمشتی
دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، فیزیک - ماده چگال
تاریخ دفاع : ۱۳۹۴/۴/۳۱
استاد راهنما: دکتر علی قربان زاده مقدم
عنوان پایان‌نامه : ترابرد بار و اسپین در نانو ساختارهای با طیف دیراک
در این پایان‌نامه به مطالعه خواص ترابردی سیستم‌های با طیف دیراک با تاکید بر نقش اسپین، اثرات ترموالکتریکی و نیز جریان‌های جوزفسونی پرداخته‌ایم. نخست مروری خواهیم داشت بر گرافین تک‌لایه به‌ویژه گرافین اسپین قطبیده در رژیم مغناطیسی قوی که در آن حامل‌های با راستاهای اسپینی مختلف به کمینه در مقاومت الکتریکی بر حسب دما در حضور ناخالصی مغناطیسی معرفی می‌شود. در ادامه به مطالعة اثرات ترموالکتریک وابسته به اسپین در دو رژیم ترابردی بالستیک و پخشی گرافین مغناطیسی می‌پردازیم. نشان داده می‌شود که در چنین ماده‌ای در حالت غیرآلاییده، گرادیان دمایی یک جریان اسپینی خالص تولید خواهد کرد که به کاربردهای اسپینترونیکی می‌انجامد.
در بخش دیگر پایان‌نامه با توجه به شواهد تجربی اخیر مبنی بر ایجاد ابررسانایی در مولیبدن دی سولفاید به مطالعة اثر جوزفسون در تک‌لایه MoS2 و در حضور یک شکافتگی اسپینی خواهیم پرداخت. نشان خواهیم داد که وارونی ابرجریان که به عنوان گذار π-0 شناخته می‌شود با تغییر آلایش از طریق ولتاژهای گیت نیز می‌تواند اتفاق بیفتد. این برخلاف اتصالات مرسوم ابررسانا/فرومغناطیس/ابررسانا شناخته شده است. که در آنها گذارهای متوالی π-0 با تغییر طول اتصال با دما رخ می‌دهد. سپس اثر جوزفسون در یک تکه از گرافین دولایه را که به دو گرافین تک‌لایة ابررسانا متصل شده است را مورد مطالعه قرار خواهیم داد. خواهیم دید هنگامی که الکترودهای ابررسانایی به لایه‌های مختلفی از دو لایه متصل می‌شوند جریان جوزفسون عبوری از ناحیة دولایه غیرآلاییده و بدون بایاس در فاز π قرار دارد. با اعمال ولتاژ بایاس یا آلایش، نمونه یک گذار 0-π که می‌تواند با تغییر دما و طول اتصال کنترل شود از خود نشان می‌دهد.
دلایل داوران برای انتخاب:‌ موضوع رساله و اهمیت تحقیق، غنی بودن مطالب و نگارش رساله به سبک روان و قابل استفاده برای جمع بزرگی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی، چاپ مقالات متعدد توسط نویسندهٔ رساله در مجلات با ضریب تاثیر بالا، همکاری‌های بین‌المللی و همچنین کوتاه بودن زمان دورهٔ دکتری نامبردهfooter
 

webmaster | ipmic@ipm.ir   Copyright © 2016, All rights reserved.