پژوهشگاه دانش‌هاي بنیادی با همکاري انجمن فيزيک ايران از سال ۱۳۹۰ به رساله‌هاي برتر دکتري فيزيک که در داخل کشور تهيه شده باشند جايزه‌اي به نام «جايزۀ عليمحمدی» اعطا مي‌کند. اين جايزه به پاس خدمات علمي و دانشگاهي شهيد دکتر مسعود عليمحمدی استاد فقید دانشگاه تهران و اولین دانش‌آموختۀ دکتري فيزيکِ داخل کشور، از جمله نقش مؤثرش در زيرساخت علمي پژوهشگاه دانش‌هاي بنیادي و تلاش‌هاي وي براي برپايي تحصيلات تکميلي در ايران، به نام او نامگذاري شده است.

شرايط شرکت و نحوة انتخاب :
اين جايزه در سال ۱۳۹۵ به رساله‌‌هاي دكتري برگزیده كه در طی سال‌هاي ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ مرحلة دفاع را گذرانده باشند، اعطا خواهد شد.
براي ورود به مرحلة داوري، لازم است کارهاي پژوهشي انجام شده در دورة دکتري و رسالة حاصل از آن، به تشخيصِ حداقل سه عضو هيئت علميِ استاديار به بالا، که استاد راهنماي رسالة دکتري نيز يکي از آنان است، به عنوان "رسالة ممتاز" شناخته شده باشد. نامزدي هر شرکت‌کننده می‌بايست کتباً توسط استاد راهنما با ذکر اطلاعات مربوط به متقاضي، دلايل، مستندات و مقالات مستخرج از پایان نامه و همچنین نام و نشاني حداقل دو عضو هيئت علميِ ديگر که مي‌توانند مؤيد نامزدي رسالة مربوطه باشند اعلام شود. مدارک و مستندات متقاضیان لازم است تا تاريخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۴ در قسمت فرم ثبت‌نام   بارگذاری شود.

کميتة داوران پس از بررسي مدارك ارسالي و استفاده از نظرات مشاوران علمي، رساله‌هاي برتر را انتخاب خواهد كرد. جايزه در مراسم افتتاحیه بیست وسومین کنفرانس بهاره فیزیک پژوهشگاه اعطا خواهد شد.footer
 

webmaster | ipmic@ipm.ir   Copyright © 2015, All rights reserved.